Rogaland vil hjelpe Oslo

Politimester Hans Vik sender gjerne av gårde tjenestemenn fra Rogaland hvis det blir nødvendig.