• Arbeidsledigheten i Rogaland er i tilbakegang, spesielt gjelder dette for aldersgruppen 16-29 år.

Stadig færre arbeidsledige

Arbeidsledigheten i Rogaland er i tilbakegang, spesielt gjelder dette for aldersgruppen 16-29 år.