Bystyre-nei til tyggisklyser

Bystyret sa mandag ja til ny politivedtekt som blant annet forbyr spytting av tyggisklyser på offentlig sted. Men ingen tar synderne.