• Utlånsvekst til landbruket fra Sparebank 1 SR-bank, Time Sparebank, Klepp Sparebank, Landkreditt Bank og Innovasjon Norge tyder på fortsatt høy bygge- og investeringsaktivitet blant rogalandsbønder, særlig i Jærregionen. FOTO: Knut S. Vindfallet

Fortsatt utlånsvekst til jærlandbruket

Jærbøndene lånte minst like mye til nye driftsbygninger og andre investeringer i 2009 som de to foregående årene.