• Magnhild Meltveit Kleppa møter i dag Vestlandsrådet.

Kleppa får plan over ferjefri E 39

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa får i dag overlevert et eget transportpolitisk handlingsprogram fra Vestlandsrådet