• På E 39 fra Dusavik til Byfjordtunnelen blir fartsgensen satt ned til 70 kilometer i timen. Google

Her blir det 70-sone

Statens vegvesen har vedtatt å sette farten ned fra 80 km/t til 70 km/t på E39 fra krysset ned til Dusavik og fram til Byfjordtunnelen.