• Eivind Aarre

Ingen nåde for Café Oase

Formannskapet i Stavanger opprettholdt torsdag sin beslutning om å frata Café Oase i Kirkegaten 40 skjenkebevillingen i en måned.