Tusenvis av løer forfaller - flere hundre på Jæren

Bare på Jæren forfaller hundrevis av tomme løer. Mange ledige drifts— bygninger fylles med ny næringsvirksomhet, uten søknad og godkjenning.