Byggestans fører til sponmangel i stallene

Redusert aktivitet i byggebransjen fører til at en del rideklubber sliter med å få tak i spon til hestene.