Løsningen ble ikke pistol – nå

Flertallet i Hå formannskap vil ha en bedre utredning før de eventuelt vedtar å betale 15 kroner for hver døde kråke.