• Kystvakten

Fiskefartøy innbragt av kystvakten

Kystvaktfartøyet KV Ålesund bringer opp det britiske fiskefartøyet "Ocean Quest" til Stavanger. Fartøyet er mistenkt for ulovlig fiske.