En metode for mobbefri skole?

Hva med en skole der mobbing så å si er utradert, og en skole der elevene tilegner seg kunnskap fordi de vil?