• - Vi sier aldri nei til noen. Men vi driver kun et lavterskeltilbud der vi gir kvinnene husly, en trygg plass der vi hjelper dem med å komme i kontakt med helsevesenet og andre nødvendige instanser, sier Monica Velde Monsen. Anders Minge

Krisesenteret kan tilby mora en trygg plass

— Vi skal gjøre vårt for eventuelt å motta mora til den døde babyen om hun henvender seg til oss.