• De fysiske skillene mellom kollektivfeltet og det vanlige feltet – såkalte «øyer» – er gjort mindre i størrelse. Knut S. Vindfallet

Det nye Tjensvollkrysset er blitt enklere og sikrere