Beverly på øltoppen

Kulturskjenking var ingen genistrek, innser politikerne. Det var ingen gullgruve heller, innser bransjen.