Innbrudd i 28 postkasser

Beboer frykter selvangivelser var målet.