Innbrudd i barnehager og skole

Flere barnehager og en skole har hatt besøk av ubudne gjester i løpet av natten.