Vi tryner sjeldnere enn i fjor

35 skader i Rogalandsfjellene er et unormalt lavt tall. Røde Kors mener sein påske har gitt folk tid til å trene før de setter utfor.