Få boliger til salgs i hett lokalt marked

Tar gjennomsnittlig 21 dager å selge en bolig i Stavanger-området.