• Reidun Gudmestad

Sabotasje i sandtaket hos Tullin Ree

Eigar Nils Ree lovar 50.000 kroner i dusør til den som kan gi opplysningar som fører til at øydeleggingane i sandtaket til Tullin Ree & Sønner på Kalberg i Time vert oppklarte. Politiet kallar det sabotasje.