Dømt for å ha tatt livet av ærfugl

John Ove Tolleshaug i Vaulavik Seafoods ble tirsdag i Stavanger Tingrett dømt til å betale 35.000 kroner i bot for brudd på dyrevernloven og viltloven.