• Anders Minge

Kuttar i drift for «Moglegheitsstudiet»

Rådmannens forslag til budsjett for 2011 inneber kutt på dei fleste område for å gjera rom for investeringar i tråd med «Moglegheitsstudiet» i Randaberg kommune.