• Fra mandag må 5 ferjer anløpe Tau kai. I tillegg til de tre Tauferjene gjelder det ferjene «Hjelmeland» og «Høgsfjord». Tor Inge Jøssang

«Alle» ferjer må via Tau

Fra mandag er både Høgsfjordsambandet og Jøsenfjordsambandet stengt. All biltrafikk går via Tau, der det kan bli trafikale utfordringer.