Bryne mister åtte togavganger

Dobbeltsporet betyr nesten en dobling av togavganger mellom Stavanger og Sandnes. Fra Bryne til Sandnes og Stavanger blir det åtte færre avganger.