• Kristian Jacobsen

Lærdal går fra reiseliv til helikopter

Reiselivsdirektør Elisabeth Lærdal i Region Stavanger BA slutter i jobben etter fire år.