Eldremedisin får <br/>kompetansesenter

Styret i Helse Vest vedtok onsdag at Stavanger Universitetssjukehus får ansvaret for et nytt regionalt kompetansesenter. Plasseringen av senteret sto mellom Bergen og Stavanger, og Stavanger vant.