Universitetet sliter med mobbing

En ny medarbeiderundersøkelse viser at dobbelt så mange mobbes på UiS som på en gjennomsnittlig norsk arbeidsplass.