-Unødvendig utgift

Klepp kommune er oppgitt over at Fylkesmannen gir klagefrister Statens forurensningstilsyn (SFT) ikke greier å forholde seg til.