Ravnelederen ga seg på topp i Sandnes

Makt— og idrettseliten innledet i dag Sandnes-året med kransekaker, konfekt og californisk sprudlevann. Uten alkohol.