• Fylkessamferdselssjef Gunnar Eiterjord leder styringsgruppen for den såkalte konseptvalgutredningen som ikke bare gjelder bybane, men hele transportnettet fra Hå til Randaberg. Tommy Ellingsen

Bybaneutredningen drar ut

Bybaneutredningen som skulle ha vært ferdig nå, er utsatt til slutten av mars.