• Knut S. Vindfallet

Tine har mogleg kjøpar til Nærbø

Tine har inngått intensjonsavtale med ein mogleg kjøpar til meierianlegget på Nærbø. Den handlar mellom anna om forkjøpsrett.