• Politiet

Setter vaktselskap inn mot gjenganger

I brevs form uttrykker Time kommune forståelse for at folk føler utrygghet som følge av alle innbruddene i Kolheia på Bryne. Nå engasjerer de et vaktselskap.