Det blir trangere om plassen

Kommunen vil ikke frigi flere tomter for å få boligprisene ned. De vil fortette allerede utbygde bydeler og skape en skikkelig storby.