• To av afghanerne forsvant fra Atlantic Hotel. Sveinung Bendiksen

En tredje afghaner er forsvunnet

Tre afghanere har nå blitt borte fra Nato-øvelsen som Joint Warfare Centre på Jåttå for tiden holder i Stavanger.