Grassat engvekst på Jæren

I sørhellinger på Jæren står overvintret enggras allerede minst 40 centimeter høyt. — Sensasjonelt, mener fagfolk og bønder.