• Eric Audras

Langt igjen til likestilling i arbeidslivet

Det er fremdeles mange flere menn enn kvinner i lederstillinger i arbeidslivet. I Rogaland finner du kvinner i 16 prosent av alle daglig leder-stillinger. Det er litt under landsgjennomsnittet.