• Sola ungdomsskole fikk klar beskjed; den nasjonale prøven i lesing kan ikke flyttes. Rektor Gunnstein Ueland, her sammen med gymlærer Siri E. Knudsen, måtte dermed snu om på planene i siste liten. Knut S. Vindfallet

Sola-skole ville «tjuvstarte» på nasjonale prøver

Sola ungdomsskole hadde tenkt å gjennomføre den nasjonale prøven i lesing mandag, én dag før alle andre. Da grep Utdanningsdirektoratet inn.