• - Etter sommerferien har det ikke vært en uke uten driftsforstyrrelser, beklager Kåre H. Hauge, leder av Strand pendlerforening. Tor Inge Jøssang

- Skjerp dere, Tide

— Skal driftsproblemene i Tausambandet aldri ta slutt? undres pendlerlederen i Strand.