• Stasjonsjef Helge Martin Reindal i SAS Ground Services på Sola sier at lettelsen er stor blant de ansatte på Sola over at bakkeselskapet ikke blir solgt. Jarle Aasland

Lettelse blant SAS-ansatte på Sola

Etter mange år i uvisse er 150 årsverk innen bakkeselskapet SAS Ground Services berget på Stavanger lufthavn, Sola.