• Anders Minge

Kommuneansatte permitteres

Mandag gikk det ut permitteringsvarsel fra Stavanger kommune til 118 skoleansatte og 48 renholdere i barnehager.