Seks ekstra-millioner til bedre buss og båt

Det skal bli enklere for de med handikap å bruke kollektivtransport.