Skal det gå 70.000 biler i døgnet gjennom Lura?

Kapasiteten i fire felt på Gandsfjord-brua vil være sprengt om 40 år dersom Sandnes øst blir bygd ut som planlagt med 50.000 nye innbyggere. Eller skal samfunnet satse mer kollektivt?