Fiskedød ga telefonstorm

Store mengder død fisk ble lørdag morgen observert i Sandeidfjorden i Vindafjord kommune.