Ungdomsaktiviteter ikke klar før i april

Først i april kan ungdom i Stavanger forvente seg boltreplass på Kjerringholmen foran Oljemuseet.