Kan få 100 nye stillinger

I en ny innstilling som er ute på høring, blir det foreslått å økebemanningen i Rogaland politidistrikt fra 560 til 660 stillinger.Haugaland og Sunnhordland politidistrikt kan få 17 flere enn i dag