Frikjørere i paradis

For noen ganske, ganske få er det snø som er livet. Tommy Nordbø (25) fra Fiskå og Bård Øymar (23) fra Stavanger er sånn.