• Knut S. Vindfallet

Uaktsom yrkessjåfør slapp strengere straff