• Pål Christensen

- Ja til et inkluderende flerkulturelt samfunn