Sauene treng Lysefjord-ferja

Næringssjefane i Strand, Forsand og Hjelmeland oppmodar Rogaland fylkeskommune til å leggja til rette for at sesongen for Lysefjordferja for framtida blir utvida i helgene fram mot 15. oktober.