Helsestasjon uten hus

I to år har kommunen lett etter nye lokaler for Vågen helsestasjon. Til sommeren blir de gamle revet.